Rantatulkkila Oy

0405194809

Rantatulkkila Oy

Asiantuntevaa ja luotettavaa yrityskauppaa vuodesta 2004 

Palvelumme

1. Yleistä yrityskaupoista ja sukupolvenvaihdoksista

Nykyisten yrittäjien ikärakenne ja talouden kohtuulliset näkymät tarjoavat hyviä yrityskauppamahdollisuuksia niin yritysten myyjille kuin ostajille.

Yritystoiminnasta luopumisen suunnittelu kannattaa aloittaa riittävän varhain, jotta yrityksestä saadaan paras mahdollinen taloudellinen hyöty. Yritystoiminnasta luovuttaessa yrityksen myynti käypään arvoon on yleensä yrittäjälle edullisin ratkaisu. Mikäli luovutuksensaajana on läheispiiriin kuuluva, voidaan luovutus kuitenkin tehdä alle käyvän arvon tai jopa ilman vastiketta lahjana. Yritystä voidaan myös tietyin yritysjärjestelyin etukäteen muokata edullisempaan luovutuskuntoon.

Yrityskaupoissa, sukupolvenvaihdoksissa ja muissa yritysjärjestelyissä on yleensä kysymys erittäin merkittävistä taloudellisista intresseistä. Oikeiden valintojen tekemiseksi tarvitaan mm. juridiikan, rahoituksen ja verotuksen syvällistä tuntemusta. Asiantunteva yrityskauppaneuvottelija tarjoaa näiden lisäksi perustellun ja puolueettoman näkemyksen yrityksen arvosta ja yritysjärjestelyn ehdoista. Yrityskauppaneuvottelija hakee myös mahdollisimman anonyymisti ja hienotunteisesti yritykselle potentiaalisen ostajan tai myyjän ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä liiketoimintaan.

  2. Yritysmyynti

  Yrityksen myyntitoimeksiannossa etenemme yleensä seuraavasti: 

  1. Maksuton alkuneuvottelu
   Kartoitamme yrityksen ja yrittäjän nykytilanteen ja tavoitteet. 

  2. Yritysanalyysi ja arvonmääritys
   Rantatulkkila Oy arvioi suullisesti myyntikohteen arvoa toimeksiantajalle. 

  3. Myyntitoimeksianto
   Allekirjoitamme myyntitoimeksiannon, kun sen ehdoista ja tavoitteista on sovittu. 

  4. Myyntistrategia ja esite
   Laadimme myyntistrategian ja yritysesitteen. 

  5. Ostajaehdokkaiden kartoittaminen
   Kartoitamme potentiaaliset ostajat. 

  6. Yhteydenotot ostajaehdokkaisiin
   Otamme yhteyden ostajakandidaatteihin ja kartoitamme heidän mielenkiintonsa vielä anonyymiin myyntikohteeseen kertoen heille vain toimeksiantajan kanssa sovitut yritystiedot. 

  7. Lisäinformaation välittäminen myyntikohteesta ostajaehdokkaille
   Annamme myyntikohteesta lisäinformaatiota ostajaehdokkaille toimeksiantajan kanssa sovitussa laajuudessa, kun ostajaehdokkaat ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. 

  8. Kauppaneuvottelujen vetäminen
   Vedämme kauppaneuvotteluja ja konsultoimme tarvittaessa rahoitusjärjestelyissä. 

  9. Kauppakirjan laatiminen
   Laadimme kauppakirjaluonnoksen ja lopullisen kauppakirjan. Seuraamme, että maksut tapahtuvat sovitun mukaisesti.

  3. Yritysosto

  Yrityksen ostotoimeksiannossa etenemme yleensä seuraavasti:

  1. Maksuton alkuneuvottelu
   Kartoitamme yrityksen ja yrittäjän nykytilanteen ja tavoitteet. 

  2. Ostotoimeksianto
   Allekirjoitamme ostotoimeksiannon, kun sen ehdoista ja tavoitteista on sovittu. 

  3. Ostoryhmän muodostaminen
   Sovimme toimeksiantajan kanssa niistä asiantuntijoista, jotka osallistuvat ostohankkeeseen. 

  4. Ostokohteen määrittely
   Määrittelemme toimeksiantajan kanssa reunaehdot potentiaalisille ostokohteille. 

  5. Hakusuunnitelma
   Valitsemme tapauskohtaisesti ne lähestymistavat, joilla tehokkaimmin tavoitetaan kohdeyrityksen omistaja.  

  6. Hakuprosessi
   Toteutamme hakusuunnitelman. 

  7. Yritysanalyysit ja arvonmääritykset ostokohteista
   Rantatulkkila Oy arvioi suullisesti ostokohteen arvoa toimeksiantajalle. 

  8. Avustaminen kauppaneuvotteluissa
   Osallistumme yrityskauppaneuvotteluihin ja konsultoimme tarvittaessa rahoitusjärjestelyissä. 

  9. Kauppakirjan laatiminen
   Laadimme kauppakirjaluonnoksen ja lopullisen kauppakirjan.

  Henkilöstö

  Toimitusjohtaja Petri Rantatulkkila on valmistunut ylioppilaaksi Helsingin I normaalikoulusta (Norssi) 1981 ja oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta 1987. FINTRAn kaksivuotinen vientimarkkinointikoulutus (VMK 2/23) ajoittui vuosille 1990-1992. Petri asuu varatuomarivaimonsa kanssa Helsingin Töölössä. Harrastukset ovat pääasiassa liikunnallisia mutta sisältävät myös saksofonin soittoa puolinaisella sävelkorvalla. Kielitaitona on suomi, englanti, ruotsi, eesti ja saksa.

  Ennen yrittäjäksi ryhtymistä (vuonna 2004), Petri on toiminut rahoitusalan kotimaisissa ja kansainvälisissä lakimies-, markkinointi- ja esimiestehtävissä 15 vuoden ajan. Työpaikkoina ovat olleet mm. KOP, Kansallisrahoitus Oy, Suur-Helsingin Osuuspankki ja Valtion vakuusrahasto. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Petri toimi useita vuosia johtajana Suomen Vientiluotossa, vastaten viimeiset kaksi vuotta yrityksen lakiasioista, luotonannosta ja sopimuksista.

  Kansainvälistä kokemusta Petrille on kertynyt erityisesti Isosta-Britanniasta ja Baltiasta. Työskennellessään kaupallisena avustajana Lontoon Vientikeskuksessa vuoden 1991 Petri teki mm. tutkimuksen rahoituksen hankinnasta Isossa-Britanniassa.

  Baltian kokemus ajoittuu vuosille 1998-2002. Tuosta ajasta Petri toimi kaksi vuotta vanhempana lakimiehenä Tallinnassa ensin Soraisen lakitoimistossa ja myöhemmin Asianajotoimisto Borenius & Kemppisen palveluksessa. Näiden työskentelyjaksojen välissä hän toimi kaksi vuotta Sampo Pankki Oy:n Baltic Deskin johtajana markkinoiden rahoitustuotteita Baltian suurimmille yrityksille.

  Vuodesta 2004 alkaen Petri on keskittynyt yritysvälitystoimintaan omistamassaan Rantatulkkila Oy:ssä. Yrityksiä hän on välittänyt mm. seuraavilta toimialoilta: kirjapaino ja kustannus, metalli, teollisuuden kunnossapito, tekninen tukku, maalaus- ja julkisivu-urakointi, lvi-urakointi, kiinteistöhuolto, pesula, sähkömekaniikka ja kaukolämpöurakointi. Välitettyjen yritysten liikevaihto on pääsääntöisesti vaihdellut välillä 1-30 MEUR.  

  Yrityksen arvot

  • Sitoutuminen
   Tavoittelemme aina toimeksiantajamme parasta.
    

  • Kunnioitus
   Pyrimme toimimaan kanssaihmistemme kanssa niin kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan.
    

  • Asiantuntemus
   Seuraamme alan kehitystä, jotta voimme antaa oikeita neuvoja.
    

  • Luottamuksellisuus
   Pidämme toimeksiantajaamme ja toimeksiantoa koskevat asiat mahdollisimman luottamuksellisina.
    

  • Rehellisyys
   Kerromme toimeksiantajallemme rehellisen mielipiteemme.
    

  • Luovuus
   Pyrimme tarvittaessa etsimään luovia ratkaisuja toimeksiannon toteuttamiseksi.

  Toimeksiantopalkkiot

  Sovimme palkkioistamme yhdessä toimeksiantajan kanssa ennen toimeksiantoon ryhtymistä.

  Palkkiomme määräytyvät yleensä tuntiveloitus- tai provisioperiaatteella. Provisioperiaatteella toimittaessa toimeksiantaja maksaa toteutuneen kauppahinnan perusteella määräytyvän sovitun prosenttipohjaisen palkkion. 

  Yhteystiedot

  Urheilukatu 24 B 32, 00250 Helsinki

  0405194809

  petri@rantatulkkila.fi